Nielsebbesensgruppe.dk

Hvad vi forventer

Vi tror på, at gensidige forventninger danner grobund for godt spejderarbejde og letter kommunikationen mellem os og jer. Det vil give lederne plads til at gøre deres arbejde endnu bedre. Her kan du læse lidt om, hvad vi generelt forventer af vores spejdere og deres forældre.

Påklædning

Det er ikke et krav, at spejderne i Niels Ebbesens Gruppe har uniform på. Vi håber dog, at du bruger den gruppe-t-shirt, du fik udleveret, da du blev meldt ind. Det er med til at skabe fællesskab og genkendelighed, og gør det lettere for lederne at holde overblik over deres egne spejdere, når vi er på tur.

Som spejdere er vi ofte ude i al slags vejr. Derfor forventer vi, at spejderne er klædt på efter vejret; både til møderne og på ture.

Tørklædet har både spejdere og ledere altid på som yderste lag.

Meld afbud

Hvis du er forhindret i at komme til grenmøde, vil vi opfordre dig til at give din leder besked hurtigst muligt; gerne pr. telefon, hvis du er sent ude. Det samme gælder, hvis du bliver forhindret i at deltage på en tur, du har tilmeldt dig. En SMS med spejderens navn og afbud er fint.

Sedler

Når spejderne får sedler med hjem, forventer vi at de bliver læst, og at spejderne og deres forældre stiller spørgsmål, hvis de skulle opstå. Hvis sedlen omhandler et arrangement, som man skal tilmelde sig, forventer vi at tilmeldingsdatoen overholdes.

Kontaktoplysninger

Når der ændres på de kontaktoplysninger vi har på en spejder, forventer vi at få besked om det. Om det er adresse, et mobiltelefonnummer eller andet, er det vigtigt for os at vide, så vi til en hver tid kan komme i kontakt med spejderen og han/hendes forældre. Brug gerne info(A)nielsebbesensgruppe.dk

Arrangementer

I Niels Ebbesens Gruppe har vi flere forskellige arrangementer, ture og lejre. Nogle af dem er i grenene, andre er for hele gruppen. Vi ønsker at få så mange spejdere som muligt med til alle vores aktiviteter. Både for at give dem gode oplevelser og for at styrke gruppen som helhed.

Derfor forventer vi, at forældre til spejderne støtter op om vores arrangementer, ved at motivere deres børn til at deltage, og gerne selv deltage i det omfang i har mulighed for det.

Tillid

Vores ledere er uddannet til at varetage rollen som ledere for børn. De brænder for det frivillige arbejde og for at lære spejderne at kende og være med til at udvikle dem. Når børnene er til spejder, er de ofte anderledes end i hjemmet, og derfor oplever vi at ledernes og forældrenes opfattelse af, hvad spejderen kan fagligt og socialt, er forskellig. De udfordringer spejderne får, har lederne vurderet passer til dem, og vi ønsker og håber, at forældrene har tillid til, at lederne er uddannede og kompetente, til det de gør.