Nielsebbesensgruppe.dk

Nyhedsbrev d. 25


Dette nyhedsbrev omhandler:

1. Corona ift. ugemøder og juletur

2. Julekalendere

3. Juletræssalg

Corona ift. ugemøder og juletur.

 

Så ramte Corona igen landet og myndighederne har udstedt nye retningslinier.

 

Hos Niels Ebbesen fastholder vi den samme, overordnede strategi som hidtil: vi følger retningslinierne – hverken mere eller mindre.

 

Da vi er en ungdomsforening med medlemmer under 21 år, må vi mødes op til 50 deltagere.

 

Det betyder helt konkret, at vi fortsat holder vores ugentlige møder, som vi plejer. Vi vil dog indtil videre ALTID holder møderne udenfor. Husk derfor at klæde jeres børn på efter vejret OG HOLD DEM HJEMME VED SYMPTOMER ELLER KONSTATERET SMITTE I NÆR OMGANGSKREDS.

 

Umiddelbart er der ikke krav om brug af mundbind i forbindelse med spejdermøder – vi giver selvfølgelig besked, hvis dette måtte ændre sig.

 

Juleturen bliver uden overnatning. Myndighederne anbefaler at aflyse sociale arrangementer med overnatning og det lytter vi naturligvis til. Der bliver i stedet arrangeret dagsarrangementer for mikro, mini og junior lørdag den 21. november. Nærmere information følger meget snart. Troppen forventer at lave en tur på et andet tidspunkt.

 

Julekalendere

 

Vi skal i år sælge julekalendere for Red Barnet. Vi regner med som sædvanligt at gøre det som en mødeaktivitet – indtjeningen er ekstra vigtig i år og vi vil rigtig gerne, at I forældre ikke skal ”bøvle” med at salget derhjemme. Vi er dog afhængige af, at nok forældre melder sig til at gå rundt med et par børn i nogle timer samt at vi kan arrangere det under behørig respekt af Corona-restriktionerne. Mere information følger.

 

Juletræssalg

 

Selv om noget tegner på en jul, der ikke helt bliver, som vi plejer, satser vi på, at der stadig vil blive brug for juletræer. Måske endda endnu flere en normalt; hvis vi alle skal holde jul i mindre grupper, bør behovet for træer alt andet lige blive større. Vi håber derfor på, at I som vanligt vil stille op et par timer til vores juletræssalg ved ABC Lavpris. Mere information følger.

 

De bedste hilsener
Ledere og bestyrelse i Niels Ebbesens Gruppe